Wij zijn lid van:
lid van Bouwend Nederland

Nieuwbouw

Foto's

Het realiseren van een nieuwbouwpand vergt verschillende kwaliteiten van een aannnemer: advisering, creativiteit, planning, communicatie en budgetraming zijn hier voorbeelden van. Wij kunnen u het totaalpakket bieden dat nodig is om uw nieuwbouwproject te bouwen en te begeleiden. Graag denken wij vanaf een vroeg stadium met u mee.

 

Na aankoop van uw bouwkavel verloopt het ideale nieuwbouwproces als volgt:

 

Keuze vakkundige aannemer en architect

Graag gaan wij samen met u en de architect om tafel om uw bouwwensen door te nemen. In deze fase krijgen uw plannen optimaal vorm binnen het door u gegeven budget. Uw wensen staan hierbij centraal.

 

Ontwerpfase / kostenraming

In deze fase worden uw plannen concreet en wordt het ontwerp van uw pand op papier gezet. Indien gewenst kunnen wij de kosten van uw nieuwbouwproject ramen. Tot slot is dit het moment waarop de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

 

Calculatiefase

Op dit punt nemen wij met u de open begroting door, dit houdt in dat per onderdeel (bijvoorbeeld: de fundering) de kosten inzichtelijk worden gemaakt en de contractafspraken worden opgesteld.

 

Uitvoeringsfase

Het moment is aangebroken dat uw pand wordt gebouwd. Door regelmatig met u te communiceren, kunnen wij de voortgang en afwerking van uw pand waarborgen. Eventuele wijzigingen in uw wensen worden zo tijdig gesignaleerd en kunnen via meer- en minderwerk worden gerealiseerd.

 

Oplevering

Tijd voor champagne! Samen met u wordt uw nieuwbouwpand ruimte voor ruimte doorgelopen. Afhankelijk van uw opdracht is uw pand nu klaar voor verdere afwerking of inrichting.

Nieuwbouw villa te Bergen op Zoom

Nieuwbouw woonhuis met garage te Hoeven

Nieuwbouw woning met garage te Kruisland

Nieuwbouw woonhuis te Heerle

Nieuwbouw tuinhuis / garage te Roosendaal

Nieuwbouw schuur te Bergen op Zoom

Aanleg (zwem)vijvers te Bergen op Zoom