Wij zijn lid van:
lid van Bouwend Nederland

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Echter, in geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouw- en Timmerbedrijf Toon Braat & Zn v.o.f.